Farm Gate
thứ sáu 14/06/2024

Banner ads header
Icon Collap
...
Trang chủ / Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ cần khai thác 4 lợi thế vùng

thứ sáu 02/04/2021

Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ cần khai thác 4 lợi thế vùng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2021- 2025.

QUANG DŨNG - VĂN VIỆT


Nguồn bài viết: https://dev.farmgate.di4l.vn/tin-tuc/cac-tinh-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-can-khai-thac-4-loi-the-vung
22 bình luận
Profile Picture
Nguyen Vình

test ã

1 Trả lời 3 năm trước
Profile Picture
Nguyen Vình

abc

0 Trả lời 3 năm trước
Profile Picture
Nguyen Vình

test 1

0 Trả lời 3 năm trước
Profile Picture
Nguyen Vình

test1

1 Trả lời 3 năm trước
Profile Picture
Nguyen Vình

test

0 Trả lời 3 năm trước
Profile Picture
Nam Đoàn

test

0 Trả lời 3 năm trước
1 trả lời
Profile Picture
Nam Đoàn

test 2

1 Trả lời 3 năm trước
2 trả lời
Profile Picture
Nam Đoàn

hay

1 Trả lời 3 năm trước
1 trả lời
Profile Picture
Nam Đoàn

Bài hay

1 Trả lời 3 năm trước
1 trả lời
Profile Picture
Nguyen Vình

comment6

2 Trả lời 3 năm trước
6 trả lời